Yaratıcı Drama

Drama çocukların hayal güçlerini ve yaratıcıklarını destekleyen, yaşantı yoluyla öğrenmelerini sağlayan bir yöntemdir. Bir eğtim yöntemi olarak dramanın amacı, çocukta doğuştan var olan yaratıcılıklarını geliiştirmektir.  Drama ile çocuklar yaratıcı  bir yolculuğa  çıkkmakta, bu yolculuklar arasında yaşantı  yoluyla öğrenmektedirler.