Branş Dersleri

İngilizce

Okul öncesi İngilizce programı çocuklarımızın yaşam boyu ihtiyaç duyacakları becerileri erken yaşta kazanmalarını sağlar. Eğlenceli oyunlar, şarkılar, aktiveteler eşiliğinde eğlenerek öğrenirler. Erken yaşta yabancı dil eğitimi alan çocuklar farklı kültürleri merak eder ve tanır. Dil kullanımındaki özgüveni yaşıtlarına göre yükselir. Sadece okuma-yazma ile sınırlı kalmayıp dilde konuşma akıcılığı kazanırlar. Dil kullanımındaki özgüvenleri yaşıtlarına göre daha fazla olur.