Branş Dersleri

İngilizce

Okul öncesi ingilizce programları çocuklarımızn yaşam boyu ihtiyaç duyacakları becerileri erken yaşta kazanmalarını  sağlar. Eğlenceli oyunlar, şarkılar, aktiveteler  eşliğinde eğlenerek öğrenirler. Erken yaşta yabancı dil eğitimi alan çocuklar farklı kültürleri merak eder ve tanır. Dil kullanımındaki  özgüveni yaşıtlarına göre yükselir. Sadece okuma-yazma ile sınırlı kalmayıp dilde konuşma akıcılığı kazanırlar. Dil kullanımdaki özgüvenleri yaşıtlarına göre daha fazla olur.